De Zorgzame Tandarts en Corona

In verband met onze coronamaatregelen verzoeken wij u dringend het volgende in acht te nemen voor uw en onze veiligheid:

  • Kom stipt op tijd. We hebben slechts een beperkt aantal plaatsen in de wachtruimte
  • Volg alle instructies op (1,5 meter, handen wassen, mondspoelen enzovoorts)
  • Heeft u corona-klachten of bent u in quarantaine? Kom dan niet en maak een nieuwe afspraak (bij voorkeur 48 uur van te voren).
  • Bij onze balie vindt een check op corona-klachten plaats via een korte vragenlijst

Corona-klachten zijn: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn EN/OF (licht) hoesten, EN/OF Plotseling verlies van reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping) EN/OF Kortademigheid/benauwdheid EN/OF Verhoging óf koorts boven de 38 graden.  

Locaties & contact